Pereiti į pagrindinį turinį

3151
- Laivų mechanikai

Laivų mechanikai kontroliuoja mechaninės, elektrinės ir elektroninės laivo įrangos ir laivo mašinų valdymą ir dalyvauja jas eksploatuojant, atliekant jų techninę priežiūrą ir remontą arba atlieka panašias pagalbines funkcijas krante.
Atliekamos užduotys:
(a) laivo mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos ir mašinų veikimo kontrolė, techninė priežiūra ir remontas;
(b) kuro ir kitų mašinų skyriui reikiamų atsargų užsakymas bei operacijų apskaita;
(c) laivo mašinų ir įrangos įrengimo, eksploatavimo ir remonto techninė priežiūra, siekiant užtikrinti techninių sąlygų aprašo ir reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;

(d) variklių, mašinų ir pagalbinės įrangos patikra, techninė priežiūra ir avarinis remontas;
(e) budėjimas mašinų skyriuje, jo kontrolė ir variklių, mašinų ir pagalbinės įrangos veikimo registravimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
315101
315102
315103
315104
315105
315190
Subscribe to 3151