Pereiti į pagrindinį turinį

3152
- Laivavedžiai ir laivų kapitonai

Laivavedžiai ir laivų kapitonai valdo laivus ir vadovauja laivo įgulai, atlieka panašias funkcijas krante.
Atliekamos užduotys:
(a) vadovavimas laivo įgulai ar jo vedimas jūros ar vidaus vandenyse;
(b) budėjimas laivo denyje ir ant kapitono tiltelio ar jo kontrolė;
(c) laivų plukdymas į uostus ir iš jų, kanalais, sąsiauriais ir kitais vandenimis, kur reikia specialių žinių;
(d) krovinių pakrovimo ir iškrovimo saugumo užtikrinimas, įgulos ir keleivių saugumo taisyklių ir procedūrų laikymosi užtikrinimas;
(e) techninė laivų techninės priežiūros ir remonto kontrolė, laikantis techninių sąlygų aprašo ir reglamentuojamųjų dokumentų;
(f ) laivų eksploatavimo ir navigacijos principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
(g) laivo atsargų užsakymas ir įgulos samdymas, atsižvelgiant į poreikius, ir operacijų apskaitos tvarkymas;
(h) informacijos apie avariją ir einamosios informacijos siuntimas pakrantės stotims ir kitiems laivams ir tokios informacijos priėmimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
315201
315202
315203
315204
315205
315206
315207
315208
315209
315210
315211
315212
315213
315214
315215
315216
315217
315218
315219
Subscribe to 3152