Pereiti į pagrindinį turinį

3153
- Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai

Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai valdo orlaivių, vežančių keleivius, paštą ir krovinius, mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos veikimą, atlieka panašias užduotis prieš skrydį ir skrydžio metu.

Atliekamos užduotys:
(a) orlaivių pilotavimas ir valdymas, laikantis nustatytų kontrolės ir eksploatavimo procedūrų;
(b) skrydžio plano parengimas ir teikimas tvirtinti arba standartinio skrydžio plano valdymo nagrinėjimas ir laikymasis;
(c) mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos veikimo kontrolė ir visų prietaisų ir valdymo įtaisų tinkamo veikimo užtikrinimas;
(d) aviacijos principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
(e) techninės priežiūros duomenų nagrinėjimas ir patikrų atlikimas, užtikrinant, kad orlaivis mechaniniu požiūriu yra tvarkingas, techninės priežiūros darbai buvo atlikti ir visa įranga veikia;
(f ) reikiamų pažymėjimų pasirašymas ir oficialių skrydžių duomenų registravimas;
(g) dalyvavimas instruktažuose ir leidimo pakilti gavimas prieš skrydį, ryšių su oro eismo saugumo ar skrydžių vadovais palaikymas skrydžio metu.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
315301
315302
315303
315304
315305
315306
315307
315308
315309
315310
315311
315312
Subscribe to 3153