Pereiti į pagrindinį turinį

3155
- Skrydžių saugos elektronikos technikai

Skrydžių saugos elektronikos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su orlaivių skrydžių ir aeronavigacijos kontrolės sistemų projektavimu, įrengimu, valdymu, technine priežiūra ir remontu.
Atliekamos užduotys:
(a) techninių užduočių, susijusių su elektroninių ir kompiuterizuotų aeronavigacijos sistemų ir įrangos kūrimu ir tobulinimu, atlikimas ir modelių bandymas;
(b) techninės pagalbos teikimas, projektuojant ir maketuojant specialiąsias aeronavigacijos ir orlaivių vietos nustatymo bei skrydžio kurso sekimo sistemų elektros grandines;
(c) išlaidų sąmatų ir oro eismo kontrolės ir saugos įrangos techninių sąlygų aprašo ir mokymo taisyklių rengimas ir bendradarbiavimas šiais klausimais;
(d) pagalba ar techninė priežiūra projektuojant, įrengiant ir valdant antžeminę aeronavigacijos įrangą, ją prižiūrint ir remontuojant, kad būtų laikomasi standartų ir techninių sąlygų aprašų;
(e) oro eismo saugos inžinerijos principų ir praktinių žinių bei įgūdžių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
(f ) sistemų programinės įrangos kūrimas, keitimas ir derinimas;
(g) veikiančių antžeminės aeronavigacijos sistemų ir įrangos keitimas, siekiant ją pritaikyti prie naujų oro eismo kontrolės procedūrų, didinant pajėgumą, patikimumą ir integralumą, arba palengvinti oro eismo kontrolės procedūrų taikymą ir oro erdvės skirstymą;

(h) ryšių, navigacinės ir oro eismo valdymo įrangos stebėsena, kontrolė ir sertifikavimas, antžeminės aeronavigacijos įrangos kalibravimas, siekiant didžiausio tikslumo ir skrydžių, pakilimo bei nusileidimo saugumo;
(i) techninių mokymų teikimas ir kitų darbuotojų priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
315501
315502
Subscribe to 3155