Pereiti į pagrindinį turinį

325
- Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai

Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai atlieka technines užduotis ir teikia pagalbines paslaugas odontologijos, medicininių įrašų administravimo, visuomenės sveikatos, pablogėjusios regos koregavimo, fizioterapijos, aplinkos sveikatos, greitosios medicinos pagalbos ir kitose srityse, siekiant saugoti ir gerinti žmogaus sveikatą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagrindinių priežiūros paslaugų teikimas vykdant dantų ir burnos ligų bei sutrikimų prevenciją; visuomenės ir atskirų asmenų konsultavimas higienos, mitybos ir kitų prevencinių priemonių, skirtų galinčiam sveikatai kilti pavojui mažinti, klausimais; pacientų medicininių įrašų kaupimas ir tvarkymas, registruojant pacientų būklę ir gydymą, taip pat teikti duomenis moksliniams tyrimams, sąskaitų išrašymo, išlaidų kontrolės ir priežiūros tobulinimo tikslais; pagalba šeimoms lavinant sveikatos būklei gerinti reikalingus įgūdžius ir kaupiant išteklius; konsultavimas ir švietimas sanitarijos ir higienos klausimais, siekiant apriboti infekcinių ligų plitimą; optinių lęšių įdėjimas ir pardavimas; su aplinkos ir profesiniais veiksniais, kurie gali daryti poveikį žmogaus sveikatai, atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimo tyrimas; minkštųjų kūno audinių masažas; apžiūros patalpų aprodymas pacientams ir jų parengimas apžiūrai; atvykimas į avarijos ir nelaimės vietą ir medicininės pagalbos teikimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai
3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
3254 Optikai
3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai
3256 Gydytojo padėjėjai
3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai
3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai

Subscribe to 325