Pereiti į pagrindinį turinį

3252
- Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai

Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai kuria, prižiūri ir naudoja sveikatos informacijos tvarkymo, saugojimo ir paieškos sistemas medicinos įstaigoje ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, kad būtų tenkinami teisiniai, profesiniai, etiniai ir administraciniai duomenų apskaitos, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimai.

Atliekamos užduotys:
(a) įvairių sveikatos informacijos rodyklių, saugojimo ir paieškos sistemų planavimas, rengimas, priežiūra ir naudojimas, renkent, grupuojant, saugant ir analizuojant informaciją;
(b) pacientų medicininių duomenų, stacionarinio gydymo ir išrašymo iš ligoninės ir kitų medicininių ataskaitų tikslus įvedimas į duomenų apskaitos sistemas, jų kaupimas ir tvarkymas, siekiant turėti duomenis, kai pacientas yra stebimas ir jam išduodamas siuntimas pas kitus specialistus, vykdoma epidemiologinė stebėsena, išrašomos sąskaitos, vykdoma išlaidų kontrolė ir tobulinama priežiūra;
(c) įrašų išsamumo, tikslumo ir atitikties reglamentuojamiesiems dokumentams tikrinimas;
(d) tekstinių aprašymų ir skaitmeninės informacijos medicininiuose įrašuose ir kituose dokumentuose, susijusiuose su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, kodavimas naudojant standartines įslaptinimo sistemas;
(e) medicininių įrašų apsauga, siekiant užtikrinti konfidencialumą, ir informacijos suteikimas įgaliotiems asmenims ir įstaigoms laikantis reglamentuojamųjų dokumentų;
(f ) įrašus tvarkančių raštinės ir administracijos darbuotojų priežiūra.

Pastabos
Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio profesijų atstovai turėtų medicinos terminijos, teisinių sveikatos informacijos, sveikatos duomenų standartų ir kompiuterinių ar spausdintų duomenų valdymo žinių, įgytų formaliai mokantis ir (arba) stažuotėse.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
325201
325202
325203
325290
Subscribe to 3252