Pereiti į pagrindinį turinį

3257
- Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai

Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai tiria teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su aplinkos veiksniais, galinčiais daryti poveikį žmogaus sveikatai, darbo saugai, prekių gamybos ir paslaugų teikimo procesų sauga, įgyvendinimą. Prižiūrimi sveikatos specialistų jie gali įgyvendinti ir vertinti programas, skirtas darbo saugos ir sanitarinėms sąlygoms atkurti ar gerinti.
Atliekamos užduotys:
(a) darbdavių ir darbuotojų atstovų konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų bei reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su darbo sauga ir darbo aplinka, įgyvendinimo klausimais;
(b) darbo vietų patikra, siekiant užtikrinti, kad darbo aplinka, mašinos ir įranga atitiktų įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojamuosius dokumentus ir standartus, susijusius su sanitarija ir (arba) sveikata bei darbo sauga, taip pat sveika ir saugia aplinka;
(c) konsultavimas aplinkos sanitarinių problemų ir jų sprendimo būdų klausimais;
(d) darbo vietų patikra ir informacijos apie darbo praktiką ir avarijas gavimas per pokalbius, stebint ir taikant kitas priemones, siekiant nustatyti, ar laikomasi darbo saugos taisyklių ir reglamentuojamųjų dokumentų;
(e) gaminių gamybos, apdorojimo, vežimo, tvarkymo, saugojimo ir pardavimo zonų patikra, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų laikymąsi;
(f ) įmonių ir plačiosios visuomenės konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų bei reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su pagrindinių produktų, maisto produktų, vaistų, kosmetikos ir panašių prekių higiena, sanitarija, grynumu ir klasifikavimu, įgyvendinimo klausimais;
(g) įstaigų patikros, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su išmetalais ir pavojingų atliekų šalinimu, atitiktį;
(h) veiksmų, skirtų higienai palaikyti ir gerinti ir vandens, oro, maisto ar grunto užterštumui mažinti, vykdymas;
(i) tokių prevencinių ir koreguojamųjų priemonių, kaip ligas platinantys organizmai ir žalingų medžiagų plitimas oru, kontrolė, higieniškas maisto produktų tvarkymas, tinkamas atliekų šalinimas ir viešųjų vietų valymas, skatinimas;
(j) medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia sveikatos, saugos ir sanitarijos atkūrimo projektams įgyvendinti, apskaičiavimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
325701
325702
325703
325704
325705
325706
325707
325790
Subscribe to 3257