Pereiti į pagrindinį turinį

3314
- Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų atstovai padeda planuoti ir atlikti matematinius skaičiavimus, statistinių ir draudimo duomenų rinkimą, apdorojimą ir pateikimą. Jų veiklai paprastai vadovauja matematikos, statistikos ir draudimo profesijų specialistai.
Atliekamos užduotys:
(a) pagalba planuojant ir atliekant statistinius, matematinius, draudimo ir panašius skaičiavimus;
(b) išsamios medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia statistiniam surašymui ir apžvalgoms, sąmatos rengimas;
(c) techninių užduočių, susijusių su surašymo ir statistinių apžvalgų registrų ir imčių sistemos sukūrimu, priežiūra bei naudojimu, atlikimas;
(d) techninių užduočių, susijusių su surašymo ir statistinių apžvalgų duomenų rinkimu ir kokybės kontrolės operacijomis, atlikimas;
(e) standartinių kompiuterių programinių paketų naudojimas matematiniams, draudimo, statistikos, apskaitos ir panašiems skaičiavimams atlikti;
(f ) statistinių, matematinių, draudimo, apskaitos ir panašių skaičiavimų rezultatų parengimas ir pateikimas grafine ir lentelių forma;
(g) statistinių, matematinių, draudimo, apskaitos ir panašių principų, teorinių ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
(h) statistikos įmonės tarnautojų darbo priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
331401
331402
331403
331490
Subscribe to 3314