Pereiti į pagrindinį turinį

3321
- Draudimo agentai

Draudimo agentai konsultuoja gyvybės draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, automobilių, atsakomybės, indėlių draudimo, draudimo nuo gaisrų, laivų ir kitų draudimo rūšių klausimais ir sudaro tokio draudimo sutartis su naujais ir jau esamais klientais.

Atliekamos užduotys:
(a) informacijos apie klientų padėtį rinkimas, o tai būtina nustatant tinkamą draudimo rūšį ir sąlygas;
(b) derybos su klientais, siekiant nustatyti draudžiamosios rizikos tipą ir dydį;
(c) išsamios informacijos apie draudimą ir sąlygas, rizikos draudimo įmokas ir išmokas suteikimas klientams;
(d) pagalba klientams nustatant reikiamą draudimo rūšį ir dydį, draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimo būdo nustatymas;
(e) derybos dėl draudimo sutarčių atnaujinimo ir jų sudarymas;
(f ) konsultavimas ir derybos dėl didelių ar specialių projektų, įrenginių ar rizikos draudimo sutarčių sąlygų ir jų sudarymas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
332101
332102
Subscribe to 3321