Pereiti į pagrindinį turinį

334
- Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai

Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai teikia organizacines, ryšių palaikymo ir dokumentų rengimo paslaugas, naudodami specialias žinias apie organizacijos, kurioje dirba, verslo veiklą. Jie prižiūri organizacijos raštinės darbuotojus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalbinių raštinės darbuotojų darbo koordinavimas, skyrimas ir tikrinimas; darbas staline leidybos sistema; teisės aktų ir tokių dokumentų, kaip aktų, testamentų, rašytinių patvirtinimų ir trumpo bylos išdėstymo, rengimas ir tvarkymas; organizacinio padalinio ryšių palaikymo, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo vykdymas ir palaikymas, kartais naudojant specialias žinias apie organizacijos verslo veiklą; posėdžių ir susitikimų laiko nustatymas ir patvirtinimas, taip pat pranešimų perdavimas klientams; teisinių ir medicininių įrašų, ataskaitų, dokumentų ir susirašinėjimo dokumentų kaupimas, registravimas ir tikrinimas.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai
3342 Teisės institucijų sekretoriai
3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
3344 Medicinos sekretoriai

Subscribe to 334