Pereiti į pagrindinį turinį

3341
- Vyresnieji raštinės darbuotojai

Vyresnieji raštinės darbuotojai prižiūri ir koordinuoja 4 pagrindinei grupei „Tarnautojai“ priskirtų darbuotojų veiklą.
Atliekamos užduotys:
(a) tarnautojų darbo koordinavimas, jo skyrimas ir tikrinimas atliekant šias pareigas: teksto parengimas ir spausdinimas, duomenų apskaita ir sisteminimas, darbas telefonu ir telefonu skirstikliu, duomenų įvedimas, darbas staline leidybos sistema ir kita veikla, susijusi su bendraisiais biuro valdymo ir administraciniais įgūdžiais;
(b) darbo grafikų ir procedūrų sudarymas, veiklos su kitais įstaigos padaliniais ar skyriais koordinavimas;
(c) su darbu susijusių problemų sprendimas ir pažangos bei kitų ataskaitų rengimas ir teikimas;
(d) su atliekamu darbu, saugos procedūromis ir įmonės politika susiję darbuotojų mokymai ir nurodymai arba tokių mokymų organizavimas;
(e) darbuotojų veiklos rezultatų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi vertinimas, tinkamų darbuotojų veiksmų rekomendavimas;
(f ) pagalba samdant darbuotojus, vykdant pokalbius su jais ir juos atrenkant.

Pastabos
Darbuotojai, prižiūrintys tarnautojų veiklą teisės institucijose ir teisės skyriuose, priskiriami 3342 pogrupiui „Teisės institucijų sekretoriai“. Asmenys, prižiūrintys tarnautojų veiklą sveikatos priežiūros įstaigose, kur tokiam darbui reikia specialių tokios su sveikatos priežiūra ir medicina susijusių žinių, kaip medicininių įrašų tvarkymas ir išsami informacija apie gydymo stacionare skyrimą, priskiriami 3344 pogrupiui „Medicinos sekretoriai“. Asmenys, teikiantys tiesioginę sekretoriaus ir administravimo pagalbą vadovams ar specialistams (išskyrus teisės ir sveikatos specialistus) ir prižiūrintys tarnautojų veiklą, priskiriami 3343 pogrupiui „Administravimo ir vykdomieji sekretoriai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
334101
334102
334103
334104
334190
Subscribe to 3341