Pereiti į pagrindinį turinį

3342
- Teisės institucijų sekretoriai

Teisės institucijų sekretoriai taiko specialias teisės terminijos ir procedūrų žinias teikdami pagalbą teisės specialistams vykdant ryšių palaikymo, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo veiklą teisės institucijų ir didelių įmonių bei valstybinių įstaigų teisės padaliniuose.
Atliekamos užduotys:
(a) teisės aktų ir tokių dokumentų, kaip aktai, testamentai, rašytiniai patvirtinimai ir trumpi bylos išdėstymai, rengimas ir tvarkymas;
(b) dokumentų ir laiškų tikrinimas ir redagavimas, siekiant užtikrinti jų atitiktį teisiniams reikalavimams;
(c) teisinių laiškų klientams, liudininkams ir teismo tarnautojams siuntimas paštu, faksu ar siuntimo organizavimas;
(d) dokumentų, bylų aplankų ir teisės bibliotekų tvarkymas ir priežiūra;
(e) prašymų organizuoti posėdį tikrinimas, posėdžių laiko nustatymas ir organizavimas;
(f ) pagalba sudarant biudžetą, stebint išlaidas, rengiant sutarčių projektus ir nurodymus pirkti ar įsigyti;
(g) pagalbinių biuro darbuotojų darbo priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
334201
334202
334203
334290
Subscribe to 3342