Pereiti į pagrindinį turinį

3343
- Administravimo ir vykdomieji sekretoriai

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai atlieka ryšių palaikymo, koordinavimo ir organizavimo užduotis teikdami pagalbą vadovams bei specialistams ir (arba) rengia laiškus, ataskaitas ir procesinių veiksmų įrašus, kitus specialius dokumentus.

Atliekamos užduotys:
(a) administracinio susirašinėjimo ir protokolų rengimas;
(b) galutinių terminų ir jų pratęsimo išsiaiškinimas, siūlymas ir stebėsena;
(c) prašymų organizuoti posėdį tikrinimas, posėdžių ir kelionių laiko nustatymas ir organizavimas;
(d) pagalba sudarant biudžetą, stebint išlaidas, rengiant sutarčių projektus ir nurodymus pirkti ar įsigyti;
(e) ryšių su kitais darbuotojais palaikymas įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais;
(f ) dalykinių ar techninių laiškų rašymas ar atsakymų į juos rengimas ir kitas panašus susirašinėjimas;
(g) žodinių pareiškimų vykdant procesinius veiksmus teisėkūros posėdžiuose, teismuose ar panašiose vietose protokolavimas stenografavimo ar kita specialia įranga;
(h) pagalbinių raštinės darbuotojų darbo priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
334301
334302
334303
334304
334305
334306
334307
334308
334309
334310
334311
334312
334313
334314
334315
334316
334317
334318
334319
334320
334321
334322
334323
334324
334325
334326
334327
334328
Subscribe to 3343