Pereiti į pagrindinį turinį

3351
- Muitinės ir pasienio inspektoriai

Muitinės ir pasienio inspektoriai tikrina asmenis ir transporto priemones, kertančius valstybės sieną, siekdami administruoti ir užtikrinti atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi.

Atliekamos užduotys:
(a) valstybės sienos ir teritorinių vandenų apsauga, siekiant užkirsti kelią nelegaliam asmenų įvažiavimui į šalį ar išvykimui iš jos, taip pat nelegaliam valiutos ar prekių importui ar eksportui;
(b) valstybės sieną kertančių asmenų kelionės dokumentų tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų visus būtinus įgaliojimus ir pažymėjimus;
(c) valstybės sieną kertančių asmenų bagažo tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jo turinys atitiktų teisės aktų ir reglamentuojamuosius dokumentus dėl prekių ir valiutų importo ar eksporto;
(d) valstybės sieną kertančių transporto priemonių dokumentų ir krovinių tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi valstybės nustatytų prekių tranzito, importo ir eksporto taisyklių ir reglamentuojamųjų dokumentų, taip pat patikrinti, ar sumokėti būtini mokesčiai;
(e) asmenų sulaikymas ir uždraustų ir nedeklaruotų prekių, vežtų pažeidžiant migracijos ir muitinės įstatymus ir kitus teisės aktus, konfiskavimas;
(f ) veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas su kitomis su teisėtvarka, deportavimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusiomis įstaigomis;
(g) panašių administracinių užduočių atlikimas, registruojant tyrimų rezultatus, operacijas, pažeidimus ir tyrimus;
(h) prireikus liudijimas teismuose dėl atliktų tyrimų aplinkybių ir rezultatų.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
335101
335102
335103
335104
335105
Subscribe to 3351