Pereiti į pagrindinį turinį

3353
- Socialinių išmokų specialistai

Socialinių išmokų specialistai nagrinėja prašymus dėl valstybinių, finansinių ar paslaugų programų, kad nustatytų tinkamumą gauti išmokas ar atitinkamas paslaugas ir jų kiekį, apie išskirtinius ar svarbius atvejus informuoja vyresniuosius valstybės pareigūnus ar vadovus.
Atliekamos užduotys:
(a) asmenų ar organizacijų konsultavimas įstatymų, kitų teisės aktų ir dokumentų, reglamentuojančių valstybines socialinio aprūpinimo programas ir išmokų sumų nustatymą ir išmokėjimą, ar nukreipimo į kitas tarnybas arba piliečių teisių ir pareigų klausimais;
(b) prašymų ir kitų dokumentų nagrinėjimas, siekiant nustatyti socialinio aprūpinimo išmokų, kurias turėtų gauti asmenys, rūšį ir dydį;
(c) dokumentų vertinimas ir pokalbiai su išmokų gavėjais, siekiant užtikrinti tinkamumą gauti tęstines išmokas ar paslaugas;
(d) panašių administracinių užduočių atlikimas, tvarkant klientų duomenis ir rengiant sprendimų dėl tinkamumo, nukreipimo į kitas tarnybas, išmokų mokėjimo nutraukimo ir piktnaudžiavimo ar sukčiavimo ataskaitas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
335301
335302
Subscribe to 3353