Pereiti į pagrindinį turinį

3354
- Licencijų išdavimo specialistai

Licencijų išdavimo specialistai nagrinėja prašymus dėl licencijų eksportuoti ar importuoti prekes, įsteigti įmonę, statyti namus ar kitus statinius arba gauti pasą, sprendžia dėl licencijų ir pasų išdavimo patvirtinimo, nustato ypatingas sąlygas ar apribojimus išduotoms licencijoms, apie išskirtinius ar svarbius atvejus informuoja vyresniuosius valstybės pareigūnus ar vadovus.

Atliekamos užduotys:
(a) asmenų konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prašomų licencijų rūšį ir tokių licencijų išdavimo sąlygas, piliečių teisių ir pareigų klausimais;
(b) prašymų ir atitinkamų dokumentų nagrinėjimas ir sprendimų dėl licencijų išdavimo ir joms taikytinų sąlygų priėmimas;
(c) prašymų išduoti pasus nagrinėjimas ir tvirtinimas;
(d) panašių administracinių užduočių atlikimas, tvarkant prašymus, įforminant veiklą, vertinimą ir sprendimus, rengiant laiškus, kuriais prašymų teikėjai informuojami apie sprendimus dėl licencijos išdavimo;
(e) testų, kuriuos reikia atlikti norint išduoti licencijas prašymų teikėjams, administravimas ir rezultatų skaičiavimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
335401
335402
335403
335490
Subscribe to 3354