Pereiti į pagrindinį turinį

3411
- Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai atlieka pagalbines funkcijas teismuose ar teisinių paslaugų įstaigose, teikia paslaugas tokiais teisiniais klausimais, kaip draudimo sutarčių sudarymas, turto perleidimas ir paskolų suteikimas, taip pat kitų finansinių sandorių vykdymas ar tyrimų atlikimas klientų vardu.
Atliekamos užduotys:
(a) teismo proceso ir nutarčių įforminimas;
(b) pretenzijų, teismo šaukimų, orderių, šaukimų liudyti teisme ir kitų teismo nurodymų įteikimas;
(c) tvarkos palaikymas teismo ir bylų nagrinėjimo salėse;
(d) teisinių dokumentų, įskaitant teisminio proceso santraukas, ieškovo ir atsakovo pareiškimus, apeliacijas, testamentus ir sutartis, rengimas, dokumentų, kuriuose pateikiama teisinės pozicijos santrauka arba apibūdinamos paskolų ar draudimo sąlygos, rengimas;
(e) faktų tyrimas, įrodymų rinkimas ir atitinkamų įstatymų, sprendimų ir kitų teisinių dokumentų nagrinėjimas, rengiantis nagrinėti bylą;
(f ) klientų konsultavimas teisiniais klausimais;
(g) tokių teisinių būklių, kaip nekilnojamojo turto hipoteka, skolininko turto areštas, sprendimai, servitutas, ir tokių dokumentų, kaip sutartys ir žemėlapiai, tikrinimas, tikrinant turto teisinius aprašus ir nuosavybės teisę;
(h) dokumentų, susijusių su nekilnojamojo turto, akcijų perleidimu ar kitais dalykais, kuriuos reikia formaliai registruoti, rengimas;
(i) galimų prekių, pinigų ar informacijos vagysčių iš verslo įmonių ir kitų galimų neteisėto klientų ar darbuotojų elgesio bylų tyrimas;
(j) įmonių ar aplinkybių ir asmenų elgesio tyrimas klientų vardu.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
341101
341102
341103
341104
341105
341106
341107
341108
341109
341190
Subscribe to 3411