Pereiti į pagrindinį turinį

3412
- Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai administruoja ir įgyvendina socialinės paramos programas ir teikia visuomenines paslaugas, padeda klientams spręsti asmenines ir socialines problemas.
Atliekamos užduotys:
(a) informacijos apie klientų poreikius rinkimas ir jų įgūdžių, privalumų ir trūkumų vertinimas;
(b) pagalba asmenims, turintiems negalią, ar senyvo amžiaus žmonėms, kad jiems būtų teikiamos paslaugos ir jie galėtų aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime;
(c) pagalba klientams supažindinant juos su galimybėmis ir sudarant veiksmų planus, kartu teikiant visą reikiamą paramą ir pagalbą;
(d) pagalba klientams nustatant galimybę pasinaudoti ir naudojantis visuomeniniais ištekliais, įskaitant teisinę, medicinos ir finansinę pagalbą, būstą, darbą, transportą, pagalbą persikraustant, dienos priežiūros ir kitas nukreipimo paslaugas;
(e) klientų neįgaliesiems skirtuose namuose ir laisvės atėmimo įstaigose konsultavimas, jų veiklos priežiūra ir pagalba planuojant paleidimą prieš terminą ir jam suėjus;
(f ) dalyvavimas atrenkant ir įtraukiant klientus į atitinkamas programas;
(g) įsikišimas krizių metu ir prieglobsčio paslaugų teikimas kritiniais atvejais;
(h) savarankiškumo įgūdžių seminarų, priklausomybių gydymo programų, elgesio valdymo programų, jaunimo paslaugų programų ir kitų visuomeninių ir socialinių paslaugų programų įgyvendinimas prižiūrint socialinio darbo ar sveikatos specialistams;
(i) pagalba vertinant įsikišimo ir programų veiksmingumą, stebint klientų pažangą ir teikiant apie ją ataskaitas;
(j) ryšių su kitomis socialinių paslaugų tarnybomis, mokyklomis ir su klientais dirbančiais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant teikti informaciją ir gauti atsiliepimus apie bendrą klientų padėtį ir pažangą.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
341201
341202
341203
341204
341205
341290
Subscribe to 3412