Pereiti į pagrindinį turinį

3413
- Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai teikia pagalbą dvasininkams ar religinei bendruomenei, atlieka su religija susijusius darbus, sako pamokslus ir propaguoja tam tikro tikėjimo mokymus, taip pat siekia didinti gerovę pasitelkdami tikėjimą ir dvasinius mokymus.
Atliekamos užduotys:
(a) su religija susijusių darbų atlikimas;
(b) pamokslų sakymas ir tam tikro tikėjimo mokymų bei tiesų propagavimas;
(c) pagalba per viešąsias pamaldas ir religines apeigas;
(d) tikybos mokymas, sielovados ir moralinės pagalbos teikimas asmenims ir bendruomenėms;
(e) programų, skirtų skurstantiesiems aprūpinti maistu, apranga ir pastoge, administravimas ir dalyvavimas jose;
(f ) bendruomenių ir asmenų konsultavimas deramo elgesio ir tikėjimo, siekiant palaikyti gerovę ar ją didinti, klausimais.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
341301
341302
341303
341304
341305
341306
341307
Subscribe to 3413