Pereiti į pagrindinį turinį

3423
- Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai vadovauja grupėms ir asmenims, teikia jiems patarimus ir juos instruktuoja užsiimant poilsio, kūno rengybos ar ekstremalia nuotykine veikla.
Atliekamos užduotys:
(a) su poilsiu ir kūno rengyba susijusios veiklos planavimas ir vykdymas;
(b) su poilsiu, sportu ar kūno rengyba susijusios veiklos stebėsena, siekiant užtikrinti saugą, prireikus medicinos ar pirmosios pagalbos teikimas;
(c) klientų gebėjimų ir fizinės formos vertinimas ir stebėsena, taip pat pratimų rekomendavimas;
(d) kūno rengyboje ir poilsio veikloje naudojamų kūno judesių, sąvokų ir įgūdžių rodymas ir mokymas;
(e) aiškinimas, kaip naudoti įrangą;
(f ) saugos procedūrų, taisyklių ir reglamentuojamųjų dokumentų aiškinimas ir jų laikymosi užtikrinimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
342301
342302
342303
342304
342305
342306
342307
342390
Subscribe to 3423