Pereiti į pagrindinį turinį

3434
- Vyriausieji virėjai

Vyriausieji virėjai rengia valgiaraščius, kuria patiekalų receptus ir prižiūri patiekalų planavimą, organizavimą, rengimą ir gaminimą viešbučiuose, restoranuose ir kitose maitinimo įstaigose, taip pat laivuose, keleiviniuose traukiniuose ir privačiuose namų ūkiuose.
Atliekamos užduotys:
(a) receptų ir valgiaraščių planavimas ir rengimas, maisto produktų ir darbo sąnaudų apskaičiavimas, taip pat maisto produktų užsakymas;
(b) patiekalų kokybės kontrolė visuose jų ruošimo ir patiekimo etapuose;
(c) maisto ruošimo problemų aptarimas su vadovais, dietologais, virtuvės ir aptarnaujančiais darbuotojais;
(d) virėjų ir kitų maistą ruošiančių darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas;
(e) reikmenų, įrangos ir darbo zonų tikrinimas, siekiant užtikrinti atitiktį nustatytiems standartams;
(f ) nustatymas, kaip reikėtų patiekti maistą, ir maisto puošimas;
(g) nurodymų teikimas virėjams ir kitiems darbuotojams ruošiant, gaminant maistą, ruošiant garnyrą ir patiekiant maistą;
(h) dalyvavimas samdant virtuvės darbuotojus ir jų veiklos kontrolė;
(i) firminių ir sudėtingų patiekalų ruošimas, prieskonių į juos dėjimas ir gaminimas;
(j) higienos ir maisto saugos reglamentuojamųjų dokumentų aiškinimas ir jų vykdymo užtikrinimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
343401
343402
343490
Subscribe to 3434