Pereiti į pagrindinį turinį

35
- Informacinių ir ryšių sistemų technikai

Informacinių ir ryšių sistemų technikai teikia pagalbą kasdien naudojant kompiuterių sistemas, ryšių sistemas ir tinklus, atlieka technines užduotis, susijusias su telekomunikacijomis, vaizdo ir garso transliavimu, kitais telekomunikaciniais signalais sausumoje, jūroje ar orlaiviuose. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba informacinių ir ryšių sistemų naudotojams; naujų programų ir įrangos diegimas; tinklų ir kitų duomenų ryšių sistemų kūrimas, naudojimas ir priežiūra; interneto ir intraneto svetainių ar saityno serverio aparatinės ar programinės įrangos diegimas, kontrolė ir priežiūra; tinklalapių keitimas; taip pat saityno serverio atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas; įrangos kontrolė, kad būtų galima įgarsinti, redaguoti ir derinti vaizdo ir garso įrašus; duomenų perdavimo ir transliavimo sistemų, radijo ir televizijos programų palydovinių sistemų kontrolė ir priežiūra; radijo ryšių sistemų, palydovinių paslaugų ir daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ar orlaiviuose kontrolė ir priežiūra; techninė pagalba, susijusi su kompiuterių sistemų ir telekomunikacinės įrangos tyrimais ir tobulinimu ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu; elektros grandinių projektų kūrimas ir rengimas pagal pateiktas technines sąlygas; techninė telekomunikacinių sistemų gamybos, naudojimo, priežiūros ir taisymo kontrolė.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
351 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai
352 Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

Subscribe to 35