Pereiti į pagrindinį turinį

352
- Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai kontroliuoja įrangos, įrašančios ir redaguojančios vaizdą ir garsą bei perduodančios į radijo ir televizijos eterį anksčiau įrašytą vaizdą ir garsą ir kitokio pobūdžio signalus sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, darbą, atlieka techninius darbus, susijusius su telekomunikacijų inžinerijos tyrimais ir telekomunikacinių sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, sukūrimu, naudojimu, priežiūra ir remontu.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įrangos valdymas, įrašant garsą, redaguojant ir jungiant vaizdo ir garso įrašus; radijo ir televizijos programų perdavimo ir transliavimo sistemų ir palydovinių sistemų kontroliavimas ir priežiūra; radijo ryšių sistemų, palydovinio ryšio paslaugų ir daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, kontroliavimas ir priežiūra; techninė pagalba, susijusi su telekomunikacijų įrenginių tyrimu ir tobulinimu ar jų bandomųjų pavyzdžių bandymais; elektros grandinės projektų kūrimas ir rengimas pagal pateiktas technines sąlygas; techninė telekomunikacijų sistemų gamybos, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai

Subscribe to 352