Pereiti į pagrindinį turinį

3522
- Telekomunikacijų inžinerijos technikai

Telekomunikacijų inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su telekomunikacijų inžinerijos tiriamuoju darbu bei su telekomunikacijų sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, konstrukcija, naudojimu, priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:
(a) techninė pagalba, susijusi su telekomunikacijų įrenginių tyrimu ir tobulinimu ar jų bandomųjų pavyzdžių bandymais;
(b) tokios techninės medžiagos, kaip projektai ir eskizai, studijavimas, siekiant nustatyti taikytiną darbo metodą;
(c) išsamių medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia telekomunikacijų įrenginiams pagaminti ir įdiegti, sąmatų rengimas pagal pateiktas technines sąlygas;
(d) techninė telekomunikacijų sistemų gamybos, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, siekiant užtikrinti tinkamą jų darbą ir atitiktį techninėms sąlygoms ir reglamentuojamiesiems dokumentams;
(e) techninių telekomunikacijų inžinerijos principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
352201
352202
352203
352204
352205
352206
352207
352208
352209
352210
352211
352212
352213
352214
Subscribe to 3522