Pereiti į pagrindinį turinį

4
- Tarnautojai

Tarnautojai registruoja, tvarko, saugo, apdoroja ir suranda informaciją, taip pat atlieka įvairias raštinės tarnautojo pareigas, susijusias su piniginių lėšų operacijomis, kelionių organizavimu, informacijos prašymais ir susitikimais. Kompetentingam daugumos šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės tarnautojų atliekamos užduotys: stenografavimas, darbas su tekstų tvarkybos įranga ir panašia biuro technika; duomenų įvedimas į kompiuterius; sekretoriaus pareigų atlikimas; skaitinių duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų, gamybos ir transporto duomenų apskaita; keleivinio ir krovininio transporto duomenų apskaita; bibliotekos tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų archyvavimas; pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis, atlikimas; spausdinti skirtos medžiagos rengimas ir tikrinimas; pagalba neraštingiems asmenims skaitant ar rašant laiškus; piniginių lėšų operacijų atlikimas; kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos pateikimas ir susitikimų derinimas; telefonų skirstiklių valdymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:
41 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai
42 Klientų aptarnavimo tarnautojai
43 Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai
44 Kiti tarnautojai

Subscribe to 4