Pereiti į pagrindinį turinį

4110
- Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, pagal nustatytas procedūras atlieka įvairias tarnautojo užduotis.
Atliekamos užduotys:
(a) informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas, grupavimas ir sisteminimas;
(b) laiškų rūšiavimas, vokų atplėšimas ir siuntimas;
(c) dokumentų kopijavimas ir siuntimas faksu;
(d) ataskaitų rengimas ir įprastinis susirašinėjimas;
(e) pranešimas apie įrangos gedimus darbuotojams;
(f ) atsakymas į užklausas telefonu ar elektroniniu paštu arba jų persiuntimas reikiamam asmeniui;
(g) sumų tikrinimas, sąskaitų išrašymas ir atliktų finansinių operacijų registravimas;
(h) tikslus informacijos užrašymas kompiuteriuose ir dokumentų redagavimas bei taisymas.

Pastabos
Įstaigų ir įmonių tarnautojus, atliekančius bendras funkcijas, reikia skirti nuo 4120 pogrupio „Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas“ darbuotojų, kurių darbas pirmiausia yra susijęs su korespondencijos ir kitų dokumentų tiksliu užrašymu, sudarymu ir tvarkymu, o tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, gali atlikti panašų darbą, tačiau tikslus dokumentų užrašymas ir tvarkymas nėra pagrindinis jų darbas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
411001
411002
411090
Subscribe to 4110