Pereiti į pagrindinį turinį

412
- Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas, naudoja rašomąsias mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą tekstų tvarkybos įrangą korespondencijai ir kitų darbuotojų parengtiems dokumentams rašyti, tikrinti ir įforminti, tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, peržiūri ir atrenka posėdžių ar susitikimų prašymus, atlieka įvairias pagalbos administracijai užduotis.
Pagrindinės atliekamos užduotys: korespondencijos, protokolų ir ataskaitų tikrinimas, rengimas ir tikslus užrašymas diktuojant žodžiu, iš elektroninių dokumentų ar rašytinių šaltinių, kad jie atitiktų dokumentų tvarkybos reikalavimus, naudojant rašomąją mašinėlę arba kitą tekstų tvarkybos įrangą; įvairios kompiuterių programinės įrangos paketų, įskaitant skaičiuokles, naudojimas, teikiant pagalbą administracijai; gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas; laiškų, korespondencijos ir dokumentų nuskaitymas, registravimas ir paskirstymas; posėdžių ar susitikimų prašymų peržiūrėjimas ir atrinkimas, pagalba juos organizuojant; darbuotojų atleidimų įsakymų ir kitų dokumentų, kuriais darbuotojams suteikiamos tam tikros teisės, peržiūrėjimas ir registravimas; dokumentų tvarkybos sistemų organizavimas ir priežiūra; kasdienės korespondencijos tvarkymas savo iniciatyva.

Šios grupės profesijų pogrupis:
4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

Subscribe to 412