Pereiti į pagrindinį turinį

4120
- Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas, naudoja rašomąsias mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą tekstų tvarkybos įrangą korespondencijai ir kitų darbuotojų parengtiems dokumentams rašyti, tikrinti ir įforminti, tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, peržiūri ir atrenka posėdžių ar susitikimų prašymus, atlieka įvairias pagalbos administracijai užduotis.
Atliekamos užduotys:
(a) korespondencijos, protokolų ir ataskaitų tikrinimas, įforminimas ir tikslus užrašymas diktuojant žodžiu, iš elektroninių dokumentų ar rašytinių šaltinių, kad jie atitiktų dokumentų tvarkybos reikalavimus, naudojant rašomąją mašinėlę arba tekstų tvarkybos įrangą;
(b) įvairios kompiuterių programinės įrangos paketų, įskaitant skaičiuokles, naudojimas, teikiant pagalbą administracijai;
(c) gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas;
(d) laiškų, korespondencijos ir dokumentų nuskaitymas, registravimas ir paskirstymas;
(e) posėdžių ar susitikimų prašymų peržiūrėjimas ir atrinkimas, pagalba juos organizuojant;
(f ) darbuotojų atleidimų įsakymų ir kitų dokumentų, kuriais darbuotojams suteikiamos tam tikros teisės, peržiūrėjimas ir registravimas;
(g) dokumentų tvarkybos sistemų organizavimas ir priežiūra;
(h) kasdienės korespondencijos tvarkymas savo iniciatyva.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
412001
Subscribe to 4120