Pereiti į pagrindinį turinį

4229
- Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai

Šis pogrupis apima kitur 422 grupėje „Klientų informavimo tarnautojai“ nepriskirtus klientų informavimo tarnautojus. Pavyzdžiui, jis apima darbuotojus, gaunančius iš klientų informaciją, kurios reikia, nustatant jų tinkamumą gauti tam tikras paslaugas, ir ją tvarkančius.
Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios:
(a) pokalbiai su pacientais, siekiant gauti informaciją, reikalingą teikiant stacionarinio gydymo paslaugas, ir ją tvarkyti;
(b) pokalbiai su paraiškų gauti valstybės paramą teikėjais, siekiant surinkti su paraiška susijusią informaciją;

(c) suteiktos informacijos tikslumo tikrinimas;
(d) pagalbos suteikimo, keitimo, atsisakymo teikti ar teikimo nutraukimo procedūrų inicijavimas;
(e) informacijos teikimas ir atsakymai į klausimus dėl išmokų ir skundų tvarkos;
(f ) pacientų ar paraiškų teikėjų nukreipimas į kitas organizacijas, jeigu jie netenkina tinkamumo gauti paslaugas kriterijų.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
422901
Subscribe to 4229