Pereiti į pagrindinį turinį

4311
- Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai skaičiuoja, klasifikuoja ir registruoja skaitinius duomenis, kad finansinė apskaita būtų užbaigta. Jie atlieka visus įprastinius skaičiavimus, įrašus ir patikras, kad gautų pirminius apskaitoje naudojamus finansinius duomenis.
Atliekamos užduotys:
(a) teisingo skaičių, įrašų ir dokumentų įvedimo, matematinio tikslumo ir tinkamų kodų tikrinimas;
(b) darbas kompiuteriais, kuriuose įdiegta apskaitos programinė įranga, registruojant, saugant ir analizuojant informaciją;
(c) skaitinių ir finansinių duomenų klasifikavimas, apskaita ir apibendrinimas, rengiant finansinę atskaitomybę ir ją tvarkant žurnaluose, buhalterinėse knygose ar kompiuteriuose;
(d) sąskaitų, sąskaitų faktūrų, sąskaitų išrašų ir kitų finansinių ataskaitų skaičiavimai, rengimas ir išrašymas pagal nustatytas procedūras;
(e) statistinių, finansinių, apskaitos ar audito ataskaitų ir lentelių, susijusių su grynųjų pinigų gavimu, išmokėjimu, mokėtinomis ir gautinomis sumomis, pelnu ir nuostoliais, sudarymas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
431101
431102
431103
431104
431105
431106
431107
431108
431109
431110
431111
431112
Subscribe to 4311