Pereiti į pagrindinį turinį

44
- Kiti tarnautojai

Kiti tarnautojai rūšiuoja ir išnešioja laiškus, sudaro dokumentų kartotekas, rengia informaciją tvarkyti, tvarko darbuotojų informacijos apskaitą, tikrina, ar medžiaga atitinka rankraštį, padeda neraštingiems asmenims ir vykdo įvairias kitas specializuotas tarnautojų pareigas. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: bibliotekų knygų įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo registravimas; įvairių dokumentų ir kitos rašytinės medžiagos klasifikavimas ir kartotekų sudarymas; darbuotojų informacijos apskaita; pašto siuntų rūšiavimas, registravimas ir išnešiojimas iš pašto skyrių, iš įmonių ar jų viduje; informacijos kodavimas; teksto klaidų taisymas; įvairių tarnautojų pareigų atlikimas; rašymas neraštingų žmonių vardu.
Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:
441 Kiti tarnautojai

Subscribe to 44