Pereiti į pagrindinį turinį

441
- Kiti tarnautojai

Kiti tarnautojai rūšiuoja ir išnešioja laiškus, sudaro dokumentų kartotekas, rengia informaciją tvarkyti, tvarko darbuotojų apskaitą, tikrina, ar medžiaga atitinka originalą, padeda neraštingiems asmenims ir vykdo įvairias kitas specializuotas tarnautojų pareigas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: informacijos dėl bibliotekos knygų įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo registravimas; įvairių dokumentų ir kitos rašytinės medžiagos klasifikavimas ir kartotekų sudarymas; darbuotojų informacijos apskaita; pašto siuntų rūšiavimas, registravimas ir išnešiojimas iš pašto skyrių, iš įmonių ar jų viduje; informacijos kodavimas; teksto klaidų taisymas; įvairių tarnautojų pareigų atlikimas; rašymas neraštingų žmonių vardu.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
4411 Bibliotekų tarnautojai
4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
4416 Darbuotojų informacijos tarnautojai
4419 Kitur nepriskirti tarnautojai

Subscribe to 441