Pereiti į pagrindinį turinį

4416
- Darbuotojų informacijos tarnautojai

Darbuotojų informacijos tvarkytojai tvarko ir atnaujina tokius darbuotojų duomenis, kaip informacija apie perkėlimą ir paaukštinimą, veiklos vertinimą, darbuotojų panaudotas ir nepanaudotas atostogas, atlyginimą, kvalifikaciją ir mokymus.
Atliekamos užduotys:
(a) informacijos apie darbo patirtį, atlyginimą, veiklos vertinimą, kvalifikaciją ir mokymus, panaudotas ir nepanaudotas atostogas atnaujinimas;
(b) naujų darbuotojų duomenų registravimas ir duomenų išsamumo tikrinimas;
(c) darbo ir paaukštinimo prašymų tvarkymas, pareiškėjų konsultavimas dėl rezultatų;
(d) užklausų apie pareigoms keliamus reikalavimus ir darbo sąlygas priėmimas ir atsakymai į jas;
(e) informacijos apie darbo paraiškas ir skelbimų apie laisvas darbo vietas ir konkursus išsiuntinėjimas;
(f ) rankinio valdymo ir kompiuterizuotų bylų sudarymo ir registravimo sistemų priežiūra ir atnaujinimas, ataskaitų ir dokumentų, susijusių su darbuotojų veikla, sudarymas ir rengimas;
(g) darbuotojų informacijos ir bylų saugojimas ir prireikus jų radimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
441601
441690
Subscribe to 4416