Pereiti į pagrindinį turinį

515
- Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai

Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai koordinuoja valytojų ir kitų už tvarką atsakingų darbuotojų, dirbančių komercinėse, gamybinėse ir gyvenamosiose patalpose, darbą ir juos prižiūri, taip pat sudaro darbo grafikus. Jie atsakingi už tvarkymo ir priežiūros funkcijas viešbučiuose, biuruose, butuose, namuose ir privačiuose būstuose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: užduočių paskirstymas ir pastato zonų tikrinimas, siekiant įsitikinti, kad valymo, tvarkymo ir priežiūros darbai atlikti tinkamai; reikmenų ir įrangos išdavimas, atsargų inventorizacija, siekiant užtikrinti, kad pakaktų reikmenų; pretendentų atranka ir samda; naujų ir patyrusių darbuotojų mokymas; siūlymas juos paaukštinti, perkelti ar atleisti; kai kurių valymo, tvarkymo ir priežiūros užduočių atlikimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
5152 Namų ūkio ekonomai
5153 Pastatų prižiūrėtojai

Subscribe to 515