Pereiti į pagrindinį turinį

5222
- Vyresnieji parduotuvių darbuotojai

Vyresnieji parduotuvių darbuotojai prižiūri ir koordinuoja parduotuvių pardavėjų, kasininkų ir kitų darbuotojų darbą mažmeninės ir didmeninės prekybos parduotuvėse, pavyzdžiui, prekybos centruose ir universalinėse parduotuvėse.
Atliekamos užduotys:
(a) darbo grafikų planavimas ir rengimas, taip pat konkrečių pareigų darbuotojams skyrimas;
(b) darbuotojų instruktavimas dėl pardavimo tvarkos, įskaitant tai, kaip susidoroti su sunkiais ar sudėtingais atvejais;
(c) greito klientų aptarnavimo užtikrinimas;
(d) dalyvavimas pokalbiuose dėl darbo, samdant, mokant, vertinant, paaukštinant ir atleidžiant darbuotojus ir vadovų konsultavimas šiais klausimais, darbuotojų skundų nagrinėjimas;
(e) grąžintų prekių apžiūra ir sprendimai dėl tinkamų veiksmų;
(f ) parduodamų prekių inventorizacija ir naujų atsargų užsakymas;
(g) tinkamos prekių ir paslaugų kainos nustatymo ir nurodymo užtikrinimas;
(h) saugos procedūrų laikymosi užtikrinimas.

Pastabos
5221 pogrupiui „Krautuvininkai“ priskiriami tik mažų parduotuvių valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis. Parduotuvių valdytojai, kurie be darbuotojų priežiūros atlieka valdymo užduotis, pavyzdžiui, nustato gaminių asortimentą, visas kainas, biudžetą ir priima sprendimus dėl darbuotojų skaičiaus, atrankos ir samdos, priskiriami 1420 pogrupiui „Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
522201
522202
522203
522204
522290
Subscribe to 5222