Pereiti į pagrindinį turinį

6111
- Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią tokių kultūrinių lauko augalų, kaip kviečiai, rugiai ir kiti grūdiniai augalai, tabakas, linai ar kiti lauko augalai, bulvės, kopūstai, runkeliai ar kitos lauko daržovės, auginimą ir jų derliaus nuėmimą, siekdami parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse.

Atliekamos užduotys:
(a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių lauko augalų rūšių ir kiekio nustatymas ir atitinkamas gamybos planavimas bei koordinavimas;
(b) dirvos ruošimas rankiniais įrankiais ar mašinomis, tręšimas mineralinėmis ar organinėmis trąšomis;
(c) sėklų parinkimas ir sėjimas, sodinukų sodinimas;
(d) kultūrinių augalų priežiūra: žemės dirbimas, augalų persodinimas, genėjimas ar retinimas, laistymo įrangos įrengimas ir jos naudojimas;
(e) piktžolių, kenkėjų ir ligų kontrolė naudojant herbicidus ir pesticidus;
(f ) kultūrinių augalų derliaus nuėmimas ir ligų pažeistų ar nereikalingų augalų sunaikinimas;
(g) kultūrinių augalų tikrinimas, valymas, rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas ir pakrovimas parduoti ar tiekti rinkai;
(h) darbinių gyvulių, žemės ūkio pastatų, kitų statinių, įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra;
(i) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas;
(j) produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų pirkimo, pardavimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas;
(k) augalus ir daržoves auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas.

Pastabos
Daržovių augintojai, naudojantys intensyvaus auginimo metodus, priskiriami 6113 pogrupiui „Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
611101
611102
611103
611190
Subscribe to 6111