Pereiti į pagrindinį turinį

612
- Gyvūnų augintojai

Gyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią naminių gyvūnų, paukščių, bičių ir laukinių gyvūnų veisimą ir auginimą mėsos ir pieno produktams, medaus, odos, tekstilės ir kitiems produktams gauti arba gyvūnus naudoja darbui, sportui ar pramogoms, juos parduoda ar reguliariai tiekia didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoda turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena, gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas, taip pat atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; gyvūnų auginimas, šėrimas ir priežiūra; gyvūnų ar jų produktų rengimas parduoti; gyvūnų stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, taip pat patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį; darbų, susijusių su gyvūnų dauginimusi, atlikimas, pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba gyvūnams vedant jauniklius; pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, taip pat jų priežiūra ir valymas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; produktų reklama ir rinkodara, atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo atsargumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
6121 Gyvulių augintojai
6122 Paukščių augintojai
6123 Bitininkai
6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai

Subscribe to 612