Pereiti į pagrindinį turinį

6121
- Gyvulių augintojai

Gyvulių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią tokių naminių gyvūnų (išskyrus paukščius), kaip galvijai, avys, kiaulės, ožkos, arkliai, šunys ar katės, veisimą ir auginimą mėsai, pienui ir kitiems pieno produktams, odai ir vilnai gauti arba gyvulius naudoja darbui, sportui ar pramogoms, juos parduoda ar reguliariai tiekia didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoda turgavietėse.
Atliekamos užduotys:
(a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas;
(b) ganyklų priežiūra ir gyvulių aprūpinimas pašaru ir vandeniu bei jų atsargų stebėsena, užtikrinant reikiamą gyvulių mitybą ir būklę;
(c) gyvulių stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį;
(d) gyvulių priežiūra, ženklinimas, kirpimas, vaistų girdymas ir (arba) kastravimas, plaukų ar vilnos kirpimas;
(e) gyvulių gynimas į ganyklas ar ant svarstyklių, į transporto priemones, tvartus ar kitus aptvarus;
(f ) gyvulių melžimas rankomis ar melžimo aparatais;
(g) pašaro, papildų ir vaistų maišymas nustatytomis porcijomis ir jų paskirstymas arba gyvulių šėrimas rankomis;
(h) su gyvulių dauginimusi susijusių darbų atlikimas, pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba gyvuliams vedant jauniklius;
(i) ūkio pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių priežiūra ir valymas;
(j) gyvulių skerdimas ir kailio lupimas, taip pat jų paruošimas parduoti;
(k) gyvulinės kilmės ir pieno produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas;
(l) produktų reklama ir rinkodara, atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas;
(m) gyvulius prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra, darbuotojų ir rangovų samdymas ir atleidimas.

Pastabos
Darbuotojai, auginantys kartu ir gyvulius, ir kitus gyvūnus, pavyzdžiui, naminius paukščius, bites ir laukinius gyvūnus, turėtų būti skirstomi pagal vyraujančią veiklą. Darbuotojai, gaminantys ir sandėliuojantys šieną ir kitą pašarą, kurį vėliau vartoja dažniausiai tie gyvuliai, už kuriuos jie yra atsakingi, priskiriami 6121 pogrupiui „Gyvulių augintojai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
612101
612102
612103
612104
612105
612106
612107
612108
612109
612110
612111
612112
612113
612114
612115
612116
612117
612118
612119
612120
612121
612122
612123
612124
612125
612126
612127
612128
612129
612130
612131
612132
612133
Subscribe to 6121