Pereiti į pagrindinį turinį

6122
- Paukščių augintojai

Paukščių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią vištų, kalakutų, žąsų, ančių ir kitų naminių paukščių veisimą ir auginimą mėsai, kiaušinių gavybai ir veisliniams paukščiams veisti, siekdami juos parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Atliekamos užduotys:
(a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas, ūkininkavimo apskaita ir vertinimas;
(b) lesalų ir kitų atsargų, kurių reikia paukščiams tinkamai maitinti ir jų būklei palaikyti, gaminimas ir pirkimas;
(c) paukščių stebėsena ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį, ir silpnų, ligotų ar pastipusių paukščių atskyrimas nuo pulko;
(d) lesalų ir maisto papildų maišymas, taip pat lesalų ir vandens talpyklų pripildymas;
(e) paukščių skiepijimas injekcijomis, per geriamąjį vandenį ar orą;
(f ) kiaušinių surinkimas ir sandėliavimas, jų pakavimas parduoti ar tiekti rinkai;
(g) jauniklių lyties nustatymas ir jų veisimas, sėklinimas ir perėjimo tvarkymas;
(h) ūkio pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas;
(i) paukščių skerdimas ir išdarinėjimas parduoti ar tiekti rinkai;
(j) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas;
(k) atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas;
(l) paukštienos gamybos, darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir rangovų samdymas ir atleidimas.

Pastabos
Darbuotojai, auginantys kartu ir gyvulius, ir kitus gyvūnus, pavyzdžiui, naminius paukščius, bites ir laukinius gyvūnus, turėtų būti skirstomi pagal vyraujančią veiklą.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
612201
612202
612290
Subscribe to 6122