Pereiti į pagrindinį turinį

6123
- Bitininkai

Bitininkai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią bičių veisimą, auginimą ir priežiūrą, siekdami gaminti medų, vašką ir panašius produktus, skirtus parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Atliekamos užduotys:
(a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas, gamintinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas;
(b) bičių pirkimas, auginimas, jų maisto ir kitų atsargų pirkimas;
(c) bičių veisimas, auginimas ir priežiūra, jų produktų surinkimas;
(d) pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas;

(e) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas;
(f ) atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkininkavimo apskaita ir vertinimas;
(g) darbuotojų, dirbančių gamyboje, mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
612301
Subscribe to 6123