Pereiti į pagrindinį turinį

613
- Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią kultūrinių lauko augalų, medžių ir įvairių kitų augalų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, gyvūnų veisimą, auginimą ir priežiūrą, įvairių gyvulininkystės produktų gavybą, siekdami juos parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų ir gyvūnų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; sėklų, trąšų ir kitų reikmenų įsigijimas; tokios veiklos, kaip dirvos ruošimas, sėjimas, sodinimas, kultūrinių augalų auginimas ir derliaus nuėmimas, atlikimas; pašarų ir kitų atsargų gamyba ar pirkimas; gyvūnų veisimas, auginimas ir priežiūra; gyvūnų skerdimas ir kailio lupimas, taip pat gyvūnų ar jų produktų ruošimas parduoti; ūkinių pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; gaminių reklama ir rinkodara, galvijų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita; gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, taip pat sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir rangovų samdymas ir atleidimas.

Šios grupės profesijų pogrupis:
6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

Subscribe to 613