Pereiti į pagrindinį turinį

6130
- Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią kultūrinių lauko augalų, medžių ir įvairių kitų augalų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, gyvūnų veisimą, auginimą ir priežiūrą, įvairių gyvulininkystės produktų gavybą, siekdami parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.

Atliekamos užduotys:
(a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų ir gyvūnų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas;
(b) sėklų, trąšų ir kitų reikmenų įsigijimas;
(c) tokios veiklos, kaip dirvos ruošimas, sėjimas, sodinimas, kultūrinių augalų auginimas ir derliaus nuėmimas, atlikimas;
(d) pašarų ir kitų atsargų gamyba ar pirkimas;
(e) gyvūnų veisimas, auginimas ir priežiūra;
(f ) gyvūnų skerdimas ir kailio lupimas, taip pat gyvūnų ar jų produktų ruošimas parduoti;
(g) ūkinių pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas;
(h) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas;
(i) gaminių reklama ir rinkodara, galvijų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita;
(j) gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir rangovų samdymas ir atleidimas.

Pastabos
Ūkininkai ir kiti kvalifikuoti žemės ūkio darbuotojai, kurie daugiausiai augina gyvūnus ar kultūrinius augalus, tačiau taip pat šiek tiek užsiima atsitiktiniu augalų auginimu ar atitinkamai gyvūnų priežiūra, neturėtų būti priskiriami 6130 pogrupiui „Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai“. Pavyzdžiui, galvijus parduoti auginantis ūkininkas, kuris taip pat šiek tiek laiko skiria daržovėms auginti, turėtų būti priskiriamas 6121 pogrupiui „Gyvulių augintojai“. Panašiai ir kviečių augintojas, kuris laiko keletą viščiukų ir kitų naminių gyvūnų, turėtų būti priskiriamas 6111 pogrupiui „Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai“.
Augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai, kurie daugiausiai augina augalus ar gyvūnus parduoti, turėtų būti priskiriami atitinkamiems 611 grupės „Kultūrinių augalų augintojai“ ar 612 grupės „Gyvūnų augintojai“ pogrupiams.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
613001
613002
613003
Subscribe to 6130