Pereiti į pagrindinį turinį

62
- Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai

Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią natūralių ir pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą, žuvų veisimą ir auginimą, žuvų gaudymą ir žvejybą, gyvūnų medžioklę ir gaudymą, siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Kompetetingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: įrenginių ir mašinų nuoma ar investavimas į juos, reikmenų įsigijimas; miškų, vandens ūkio, žuvininkystės ir medžioklės veiklos planavimas ir vykdymas; pastatų, rezervuarų, mašinų ir kitos įrangos priežiūra; produktų tiekimas ar prekyba; kitų darbuotojų priežiūra ir mokymai.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
621 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
622 Žvejai ir medžiotojai

Pastabos
Profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu gaunami produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausiai pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti. Jeigu produktų perteklius didelis ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau pagrindinis gavybos tikslas yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti skiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam pogrupiui
„Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai“, jeigu veiklos pagrindinis tikslas yra gaunamų produktų pardavimas.

Subscribe to 62