Pereiti į pagrindinį turinį

6210
- Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiką, apimančią natūralių ir pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą.
Atliekamos užduotys:
(a) vietų, skirtų miškams atželdinti, vertinimas, sodinukų parinkimas ir medžių sodinimas, naudojant rankinius sodinimo įrankius, miškų masyvų kūrimas ir priežiūra;
(b) kirstinų medžių atranka ir medienos kiekio įvertinimas;
(c) grandininių pjūklų ir kitų elektrinių pjūklų naudojimas retinant jaunuolynus, medžių genėjimas, viršūnių pjovimas ir medžių kirtimas bei jų pjaustymas į rąstus;
(d) pirminis rąstų apdorojimas kirtavietėse;
(e) rąstų krovimas į rietuves ir nuleistuvus ar jų plukdymas upėmis;
(f ) miškų priežiūra, siekiant pastebėti gaisrų šaltinius miške, ir dalyvavimas, gesinant miškų gaisrus, gaisrų gesinimo ataskaitų rengimas ir gaisrinės įrangos priežiūra;
(g) piktžolių naikinimas ir atžalyno priežiūra atželdintuose miško masyvuose, naudojant rankinius įrankius ir chemines medžiagas;
(h) traktorių, buldozerių ar kitų vilkikų, skirtų įvairiai skarifikacijos ar vietos parengimo įrangai atvilkti į atželdintinas zonas, valdymas ir priežiūra;
(i) kankorėžių rinkimas, medžių genėjimas, pagalba matuojant ir žymint medžius;
(j) kitų miškų ūkyje dirbančių darbuotojų, įskaitant nekvalifikuotus miškų ūkio darbininkus ir įrenginių operatorius, mokymai ir priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
621001
621002
621003
621004
621005
621006
621007
621008
621009
621010
621011
621012
Subscribe to 6210