Pereiti į pagrindinį turinį

63
- Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, prižiūri ar medžioja gyvūnus, gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Kompetetingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas; daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; gyvūnų ir naminių paukščių auginimas, priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos, kiaušinių, pieno, šerių, odos ir kitų produktų; gyvūnų medžiojimas ar spąstų jiems spendimas; žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų rinkimas; vandens vežimas ir malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
631 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai
632 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai
633 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
634 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Pastabos
Profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu gaunami produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausia pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti. Jeigu gaunamas didelis produktų perteklius ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau pagrindinis gavybos tikslas yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti skiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai“, jeigu veiklos pagrindinis tikslas yra gaunamų produktų pardavimas.
Profesijos taip pat priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui, jeigu gaunami produktai yra skirti tik pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti ir iš jų negaunama jokių pajamų ar nevyksta natūriniai mainai.

Subscribe to 63