Pereiti į pagrindinį turinį

6340
- Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus, gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti.
Atliekamos užduotys:
(a) laukinių vaisių, šaknų, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas;
(b) gyvūnų medžiojimas ar spąstų jiems spendimas dažniausiai dėl mėsos, pieno, šerių, odos ar kitų produktų;
(c) vandens vežimas ir malkų rinkimas;
(d) žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų rinkimas;
(e) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas;
(f ) namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra;
(g) namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba;
(h) kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai.

Pastabos
Natūraliojo ūkio darbininkai, kurių pagrindinės užduotys yra vežti vandenį ir rinkti malkas, skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“. Natūraliojo žemės ūkio darbininkai, kurie, paprastai prižiūrimi kitų asmenų, atlieka tik tam tikrus nesudėtingus ar įprastus darbus, skiriami atitinkamiems 92 pagrindinio pogrupio „Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiams.

Subscribe to 6340