Pereiti į pagrindinį turinį

7232
- Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai montuoja, prižiūri ir taiso orlaivių variklius ir mazgus, pavyzdžiui, korpusus, hidraulines ir pneumatines sistemas, bei atlieka jų kapitalinį taisymą.

Atliekamos užduotys:
(a) orlaivių variklių montavimas, reguliavimas, bandymas ir priežiūra;
(b) variklio dalių ar viso variklio keitimas nauju;
(c) orlaivių korpusų ir orlaivių mazgų, įskaitant nusileidimo įtaisų, hidraulinių sistemų ir ledo tirpdymo įrenginių, apžiūra ir patikra, siekiant nustatyti nusidėvėjimą, trūkius, lūžius, protėkius ir kitas problemas;
(d) orlaivių struktūrinių, mechaninių ir hidraulinių sistemų priežiūra, taisymas ir kapitalinis taisymas bei bandymas;
(e) techninių vadovų, priežiūros biuletenių ir kitų techninių sąlygų skaitymas ir aiškinimas, siekiant patikrinti jų laikymąsi ir nustatyti gedimo priežastį ar sugedusių detalių taisymo ar keitimo būdą;
(f ) orlaivių konstrukcijų, funkcinių komponentų ir tokių dalių, kaip sparnai ir fiuzelažas, takelažas, hidrauliniai įrenginiai, deguonies sistemos, kuro sistemos, elektros sistemos, tarpinės ir plombos, priežiūra, taisymas ir kapitalinis taisymas;
(g) baigto darbo patikra, siekiant patvirtinti, ar priežiūra atitinka standartus ir orlaivis yra paruoštas darbui;

(h) taisymo žurnalo pildymas, visos profilaktinės orlaivio priežiūros ir einamojo taisymo registravimas;
(i) orlaivių elektrinių ir elektroninių komponentų, surinktų įrenginių ir sistemų montavimas ir bandymai;
(j) komponentų sujungimas į sistemas, pavyzdžiui, radijo sistemas, prietaisus, magnetus, inverterius ir kuro pripildymo skrydžio metu sistemas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
723201
723202
723203
723204
723290
Subscribe to 7232