Pereiti į pagrindinį turinį

7311
- Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai gamina, kalibruoja, taiso, prižiūri, reguliuoja ir montuoja mechaninius laikrodžius, žadintuvus, navigacijos, meteorologijos, optikos ir kitus tiksliuosius prietaisus ir įrangą, nustato, kad jie tiksliai veiktų.
Atliekamos užduotys:
(a) laiko matuoklių, pavyzdžiui, laikrodžių ir žadintuvų, mechanizmų taisymas, valymas ir reguliavimas;
(b) laiko nustatymo įtaisų reguliavimas, naudojant matuoklius, laikrodžių veikimo matuoklius ir pincetus;
(c) laikrodžių detalių valymas, plovimas ir džiovinimas, naudojant tirpalus ir ultragarsinius ar mechaninius laikrodžių valymo mechanizmus;
(d) laikrodžių tikslumo ir veikimo bandymai, naudojant matuoklius ir kitus elektroninius prietaisus;
(e) skaitiklių, matuoklių, matavimo prietaisų ir kitų įrašymo ar valdymo prietaisų tikslumo bandymai, siekiant nustatyti sugedusias detales ir užtikrinti standartų atitiktį;
(f ) prietaisų ar svarstyklių kalibravimas, naudojant rankinius įrankius, kompiuterius ar elektroninius prietaisus;
(g) detalių, jungiamųjų dalių ir varomųjų mechanizmų tikrinimas, siekiant aptikti defektus;
(h) instrumentų ir prietaisų, pavyzdžiui, barometrų, reguliavimo vožtuvų, giroskopų, hidrometrų, spidometrų, tachometrų ir termostatų, surinkimas;
(i) elektroninių, gyvsidabrio prietaisų, aneroidų ir kitų meteorologinių prietaisų bandymai, kalibravimas ir reguliavimas, kad jie atitiktų standartus ir schemines diagramas, naudojant voltmetrus, osciloskopus, elektroninių lempų tikrinimo ir kitus bandymų prietaisus;
(j) stiebų, atraminių konstrukcijų, gabaritinių žibintų, valdymo skydelių, valdymo tinklo kabelių ir laidų, taip pat kitų elektrinių ir mechaninių prietaisų reguliavimas ir taisymas;
(k) optinių prietaisų, pavyzdžiui, mikroskopų, teleskopų, teodolitų ir sekstantų, taisymas ir nustatymas;
(l) tikrinimas, ar surinkti gaminiai atitinka reikalavimus, ir nustatyto veikimo ir jautrumo užtikrinimas standartiniais bandymais.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
731101
731102
731103
731104
731105
731106
731107
731108
731109
731110
731190
Subscribe to 7311