Pereiti į pagrindinį turinį

7312
- Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai

Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai gamina, surenka, taiso, reguliuoja, restauruoja muzikos instrumentus ir juos derina rankomis ar staklėmis. Dažniausiai jų specializacija apima vienos rūšies instrumentus, pavyzdžiui, styginius, pučiamuosius, liežuvėlinius instrumentus, pianinus ar mušamuosius instrumentus.
Atliekamos užduotys:
(a) muzikos instrumentų ir jų dalių gamyba iš medienos, ebonito, metalo, odos ir kitų medžiagų ir jų surinkimas;
(b) muzikos instrumentų dalių ir komponentų, pavyzdžiui, stygų, ramstukų, detalių iš veltinio ir klavišų, taisymas ar keitimas rankomis arba staklėmis;
(c) grojimas instrumentais ir jų tikrinimas, siekiant įvertinti jų garso kokybę ir nustatyti defektus;
(d) stygų įtempimo reguliavimas, siekiant reikiamo styginio instrumento tono ar garso aukštumo;
(e) vargonų vamzdžių snapelių, liežuvėlių ar pūtyklos reguliavimas rankinio valdymo įrankiais, siekiant sureguliuoti oro srautą ir garsumą;
(f ) vargonų derinimas ir priežiūra, sureguliuojant vargonų vamzdžius taip, kad jie atitiktų kamertono toną, ir kitų vamzdžių tono sureguliavimas pagal suderintų vamzdžių toną;
(g) naujų membranų įstatymas į mušamuosius instrumentus;
(h) akordeonų derinimas iš klausos lyginant liežuvėlių toną su pagrindiniais liežuvėliais ir liežuvėlių šlifavimas, siekiant standartinio tono;
(i) liežuvėlinių ar pučiamųjų instrumentų klaviatūros ir klavišų išrikiavimas;
(j) mušamųjų instrumentų derinimas, įtempiant ar atleidžiant virveles, laikančias viršuje ar abiejuose instrumento galuose pritvirtintas odines dalis;
(k) naujų vargonų ir pianinų surinkimas ir įrengimas pastatuose.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
731201
731202
731203
731204
731290
Subscribe to 7312