Pereiti į pagrindinį turinį

732
- Spausdinimo darbininkai

Spausdinimo darbininkai prieš spausdinimą rankomis surenka ir išdėsto spausdinimo šriftą, nustato spausdinimo formas ir su jomis dirba, įriša atspausdintus gaminius ir atlieka spaudinių apdailos darbus, ruošia trafaretus ir valdo trafaretinės spaudos įrangą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: grafinių fotoaparatų ir kitos fotografavimo įrangos valdymas, atkuriant galutinį spausdintinos medžiagos variantą ant plėvelės, spausdinimo formų ir skaitmeniniuose išvesties prietaisuose; kompiuterinės trafaretinės spaudos įrangos valdymas nuskaitant, atskiriant spalvas ir jas koreguojant, retušuojant ir vykdant panašius procesus, kuriais medžiaga spaudai perkeliama ant plėvelės ir gaminama plėvelė spausdinimo formoms, cilindrams ir skaitmeninės išvesties gaminiams; šrifto nustatymo, medžiagos spaudai fotografavimo, spausdinimo ir pjovimo, atspausdintos medžiagos lenkimo, susegimo ir surišimo mašinų valdymas ir kontrolė; įprastų spaudinių apdailos darbų atlikimas ir mašinų priežiūra; trafaretų ruošimas ir trafaretinės spaudos įrangos valdymas.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
7322 Spaustuvininkai
7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai

Subscribe to 732